Liczba fotografii
700
Elektrownia wodna i zapora w Dębe.
4272px/2848px A
Elektrownia Świerże
5184px/3456px A
Wisła i Elektrownia Świerże
5076px/3384px B
Zespół elektroni w Ostrołęce.
2675px/4012px A
Wiatraki.
4272px/2848px B
Wiatrak.
3876px/2584px A
Wiatrak.
2644px/3966px B
Wiatraki.
3966px/2644px B
W oddali pas wiatraków postawionych między Kętrzynem a Bartoszycami.
4000px/3000px B
Zapora w Dębe zimą.
4272px/2848px A

Następne