Fotografie przez nas oferowane są dostępne w dwóch typach licencji.

Wszystkie fotografie zakupione na naszej stronie w ramach jednej z poniższych licencji są udostępniane w oryginalnej formie (w pliku JPG) i nie posiadają żadnych znaków wodnych czy napisów, które są widoczne na podglądzie fotografii.

Licencja standardowa

– pozwala na wykorzystanie zakupionej fotografii do umieszczenia na różnych elementach takich jak strony internetowe, foldery, wizytówki, kalendarze. Przedmioty na których użyte będzie zdjęcie w ramach tej licencji nie może być wykorzystane do bezpośredniego uzyskiwania przychodu. Inaczej mówiąc foldery, kalendarze, koszulki itd. nie mogą być oferowane do sprzedaży. Koszt jednostkowy licencji obejmuje maksymalnie 5000 kopii. Użycie większej liczby kopii wymaga zakupu wielokrotności licencji. Fotografie w ramach Licencji Standardowej są dostępne w kilku rozdzielczościach (widocznych w szczegółach fotografii). Cena licencji standardowej jest uzależniona od zakupionej rozdzielczości zdjęcia.

Licencja rozszerzona

– pozwala na wykorzystanie zakupionej fotografii do umieszczenia na różnych elementach takich jak strony internetowe, foldery, wizytówki, kalendarze, koszulki, kubki itd., które będą oferowane do sprzedaży. Koszt jednostkowy licencji obejmuje maksymalnie 5000 kopii. Użycie większej liczby kopii wymaga zakupu wielokrotności licencji. Fotografie zakupione w ramach Licencji Rozszerzonej są dostępne w pełnej, maksymalnej rozdzielczości.